Het evolueren van de communicatie in de directiekamer. Dingen die beslist grote impact hebben met de bedrijfsprestaties | Board software

Het bedrijfscultuur bepaling de laatste jaren centraal. Schandalen, variërend van valsspelen tot overheidsnormen, tot mishandeling van bezoekers om onrealistische prestatiedoelen erbij bereiken, tot doordringende seksuele intimidatie, vult de krantenkoppen. In de nasleep van dergelijke crises blijven aandeelhouders, regelgevers, werknemers, bezoekers en anderen vaak aanvragen “waar was het bestuur? ” Bestuurders zien de risico’s die een mindere cultuur kan brengen, plus herkennen hoe een sterke, gezonde cultuur een handelsbedrijf meer karaf maken waardevol en veerkrachtig. Maar een cultuur van een bedrijf kan moeilijk te inschatten zijn, tevens voor degenen die daar elke dag werken. Het is zelfs nog moeilijker aan bestuurders, die slechts beslist handvol weleens per jaar bij het bedrijf aanwezig is voor bestuursvergaderingen. Tijdens dat bijeenkomsten beschikken over directeuren regelmatig contact aan dezelfde geringe groep leidinggevenden op messcherp niveau, waardoor hun visie op het bredere bedrijf wordt beperkt. Dus hoedanig gaan regisseurs om bij het begrijpen en waarderen van cultuur? Wat nog belangrijker zijn, krijgen board-room.nl zij het juist? Het is soms niet verrassend dat voordelig tweederde (64%) van een directeuren zegt te vertrouwen op hun buikgevoel van hun interacties met het management vanwege de cultuur te evalueren, hoewel veel minder regisseurs (32%) zeggen dat de een van de meest bruikbare benaderingen is. Wat vinden directeuren eigenlijk nuttig? Horen betreffende werknemers. Bovenaan de lijst met de handigste statistieken voor het evalueren met cultuur staan de enquête-resultaten van werknemersbetrokkenheid, de debriefs van de exitgesprek plus 360-graden feedbackresultaten voor leidinggevenden. Na een bedrijfscrisis, karaf het heel gemakkelijk zijn vanwege te bekijken hoe bepaalde factoren gerelateerd aan cultuur hebben bijgedragen aan het probleem. Het zwaarste is door problemen vroegtijdig op te sporen plus te verhelpen voor ze dezelfde crisis belanden. Onze visie is dat bestuurders:

board management software

  • Dring aan bij kwalitatieve plus kwantitatieve statistieken waarmee jullie de cultuur van uw handelsbedrijf onder de knie moet gaan krijgen. Het exacte statistieken die nuttig zullen zijn, zullen tot op zekere hoogte, afhankelijk van u bedrijf, variëren. En de zijn eventueel geen statistieken die het management al rapporteert betreffende het bestuur. Neem een bredere kijk op enigszins enig kennis kan opleveren en u moet er zorg voor dragen dat de management een effectief dashboard gebruikt door informatie te communiceren.
  • Ontmoet verschillende medewerkers dan alleen senior executives. Senior executives inslikken de raad van bestuur een mening geven over de toon aan een top, maar het is tevens cruciaal door te zien hoe meerdere werknemers de bedrijf plus hun bizar rollen onderscheiden. Ze inslikken waardevolle perspectieven bieden met het executive team en op alsmede de ‘mood in the middle’ wanneer de ‘buzz at bottom’.
  • Verbind de stippen tussen het statistieken die u krijgt en enigszins u hoort, om bij zien ofwel de verhalen consistent zijn. Soms liggen de echte problemen medio wat leidinggevenden en werknemers zeggen plus wat de gegevens bevestigen zien. Zoek naar en verken eventuele inconsistenties medio de twee.
  • U moet er voor zorgen dat cultuur een vast onderwerp zijn op een agenda betreffende de raad. Door het onderwerp een terugkerend gesprek erbij maken, zorgt het ervoor dat de voor de mensen top of mind blijft. En het benadrukt de waarde deze het bestuur aan de bedrijfscultuur hecht.
  • Maak van cultuur een discussie op het volledige bord. Veel bedrijven wijzen delen van cultuurtoezicht toe bij verschillende commissies. De auditcommissie hoort denkbaar iets aangaande ethiek en compliance, onderhand de compensatiecommissie zich richt op doelstellingen en evenement van de compensatieplan. Ook bij de splitsing dienen het bredere onderwerp met de cultuur terugkomen op de agenda van het volledige raad.

De verkeerde bedrijfscultuur karaf reële risico’s voor dezelfde bedrijf opleveren, of de nu gaan om risicobeheer, werknemersbetrokkenheid alsof bedrijfsprestaties. Wat precies volgens bestuurders de oorzaak van problemen in de cultuur? Over de algemeen denken regisseurs dat de meest kritische bestanddelen voor dezelfde gezonde cultuur de toon aan de bovenkant plus de ‘gemoedstoestand in u midden’ zijn. Een aanzienlijke meerderheid (87%) is u ermee eens dat dezelfde ongepaste toon van u executive team bijdraagt bij problemen aan bedrijfscultuur. Maar het is niets alleen een C-suite die een rol speelt; 79% zegt dat de toon van het middenmanagement dezelfde bijdrage levert. Zesenzestig procent (66%) ben het erover eens datgene gebrek aan communicatie en transparantie van het bedrijfsvoering ook dezelfde rol speelt in cultuurproblemen. Verder zegt bijna driekwart van de bestuurders (74%) dat dezelfde te omvangrijke focus met kortetermijnresultaten bijdraagt aan problemen met het bedrijfscultuur. Plus als wij kijken naar de eventuele verzakkingen bronnen met kortetermijndruk, dan zegt bijna 60% van de directeuren dat institutionele beleggers bij veel aandacht besteden betreffende de feest van het aandelen met de korte termijn. Deze focus met kortetermijnprestaties en het raken van prestatiedoelen in compensatieplannen kan eveneens bij diensten tot slecht gedrag leiden. Tweederde (67%) van het directeuren zegt dat ineffectieve compensatieplannen leiden tot ellende met de cultuur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *